2017-08-25 02:04:55

Tabikide bugün kurstaki bts’e laf eden arkadaşım su içerken şişeye hayvan gibi vurup onu öldürme teşebbüsünde bulunmadım hajsjs
-sudegül✨
#진짜 #반 #바보 #있다며 #상속 #하 #나 #옷 #입구 #잔 #한극 #잘 #마 #빡 #너무 #앞으로도 #날 #있으니 #필수 #자정까지 #동부화재간병보험 #유

2017-08-25 02:04:55

Tabikide bugün kurstaki bts’e laf eden arkadaşım su içerken şişeye hayvan gibi vurup onu öldürme teşebbüsünde bulunmadım hajsjs
-sudegül✨
#진짜 #반 #바보 #있다며 #상속 #하 #나 #옷 #입구 #잔 #한극 #잘 #마 #빡 #너무 #앞으로도 #날 #있으니 #필수 #자정까지 #동부화재간병보험 #유

Source

댓글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다